Make your own free website on Tripod.com

Egyptiske Guder

Home

Gudene | Gudekart | Sagn, Myter, historier og legender | Kongene
Gudene

Litt enkelt om de forskjellige gudene

Ammut:

guden som spiste de døde

Amun (Amon):

"den skjulte", gudenes konge, Thebens skapergud

Amun-Ra (Amon-Ra, Amon-Re):

skaperguden og solguden

Anubis:

sjakalguden som beskyttet de døde
Den viktigste guden for de døde under Det gamle riket, men under Mellomriket ble han erstattet av Osiris. Anubis fikk en plass i gudefamilien som uekte sønn av Osiris og Nefthys, og i denne rollen hjalp han Isis med å balsamere den døde Osiris. I denne forbindelse ble han balsamerernes skydsgud, man mener de bar sjakalmasker når de arbeidet med mumiene. Illustrasjon fra Dødeboken viser ofte en prest med sjakalmaske som støtter den oppreiste mumien under begravelsesritualene. Når de døde skulle dømmes var det Anubis som avleste vekten der den dødes hjerte lå, og opplyste om det var for tungt av onde gjerninger til at det kunne få adgang til det neste liv.

Aten:

solskiven, solgud under Akhenaten

Atum:

"altet", skapergud og solgud

Bastet:

kattegudinnen, gledens gudinne
Egypterne var facinert av katter og de ble holdt som kjæledyr så tidlig som rundt 4000 f.Kr.

Bes:

husstandens gud, barnegud
Bes, fremstilt som en dverg med grotesk maske, var en populær gud ble assosiert med ekteskap og familielykke, og beskyttet husstanden mot uhell. Han tilhørte folkereligionen, ikke den offisielle statsreligionen. Derfor ble han ikke dyrket i templene, men i hjemmene.

Chepra:

skapergud

Geb:

jordgud, far til Osiris, Isis, Seth og Nefthys

Hapi (Hapy):

oversvømmelsens gud
Man trodde han holdt til mellom klippene i første katerakt. Også han var symbol på fruktbarhet og ble fremstilt med svulmende mage, hengende bryster og vannplanter som hodeplagg. Slik kombinerte han det mannlige og kvinnelige.

Hathor:

kjærlighetsgudinnen, kjønnslivets gudinne
Gudinnen med kuhodet, hvor kua symboliserer fruktbarhet, var en av de eldste guddommene. Hathor ble også forbundet med himmelen, og iblandt forestilte man henne som ei kjempeku med kropp som nådde fra horisont til horisont. Også ofte fremstilt som menneske som har kuhorn med solskiven oppi, eller menneske med kuører. Hathor fungerte som et kraftfylt morsbilde, og ble av og til omtalt som mor til faraoene. Hun var også Vestens gudinne og ble derfor assosiert med døden.

 

  Horus (Haroeris): en falkegud og himmelgud, sønn av Osiris og Isis, kongelig beskytter
Horus ble ofte fremstilt som en falk sittende i en firkantet ramme, en serekh. Rammen kunne inneholde kongens Horus-navn, eller en palassfasade som assosierte Horus med kongens palass. Horus' vinger ble ofte vist slik at de lå beskydende rundt kongens skuldrer. Horus ble også fremstilt som menneske med falkehode, ofte iført dobbelkronen.

Isis:

helbredelsens gudinne, Osiris' hustru og mor til Horus. Elskerinnen til magien. Gudinna Isis, datter av jordguden Geb og himmelgudinna Nut; hadde søsteren Nepthys og brørne Seth og Osiris. Hun ble gift med sin bror Osiris. De hadde sønnen Horus. Da Osiris bror Seth hadde drept Osiris og sprett kroppdelene hans over hele landet, samlet Isis delene sammen og balsamerte dem, med hjelp frå guden Anubis, slik at Osiris livnet opp igjen. Osiris ble etter dette herre i det hinsidige.

Khnum:

værgud, gud for oversvømmelser og fruktbarhet, pottemakernes gud
En av Egypts eldste guder, kom fra området rundt første katerakt, langt i sør. Han ble forbundet med den årlige Nil-flommen, som lot til å komme fra hans område. Som symbol på den fruktbarhet flommen brakte, ble han fremstilt med værhode og fikk rollen som skapergud.

Ma'at:

sannhetens, rettferdighetens og harmoniens gudinne

Min:

fruktbarhetsgud

Montu:

krigsgud

Mut:

gribbegudinne, Ra's datter

Nefthys:

Seth's hustru og Isis' søster

Nekhbet:

gribbegudinne i Øvre Egypt

Nut:

himmelgudinne, Shu's datter og Geb's hustru, mor til Osiris, Isis, Seth og Nefthys

Osiris:

underverdenens herre og dødens, gjenoppstandelsens og fruktbarhetens gud

Ptah:

håndverkergud, skapergud, ordenes og lærdommens gud

Ra (Re):

solguden, forbindes med hauken og væren.  Før skapinga eksisterte havet - Nu heitte ur-vassmassene. Ra kom ut av et egg (eller blomst) som dukket opp på havets overflate. Ra fikk 4 barn: Gudene Shu og Geb, og gudinnene Tefnut og Nut. Shu og Tefnut ble luftlaget. Geb ble jord og Nut ble himmel. Ra var herskeren. Geb og Nut fekk senere 4 barn, Ma,Osiris, som etterfulgte Ra som allfader. Solguden Ra seilet opp til å bli landets hovedgud, samtidig med utviklingen av pyramidene. Pyramidene symboliserte solstrålene som slo gjennom skydekket

Ra-Horakhty:

"Horisontens Horus", et aspekt av Ra kombinert med Horus

Renenutet:

kobragudinne, beskytter av kongen i form av uraios

Sekhmet:

løvegudinne, et aspekt av Hathor, datter av Ra

Serapis:

En samensmelting av Osiris og Apis (oksen) med flere viktige greske guder

Seth:

Kaoset og forvirringens Gud. Seths far var jordguden Geb, og himmelgudinnen Nut. Seth hadde søstrene Isis og Nepthys, dessuten broren Osiris. Osiris var gift med Isis. Seth drepte Osiris, og spredde kroppsdelene hans over hele landet. Seth sloss senere med Osiris og Isis, son Horus, i en veldig kamp. Horus mistet et øye, men klarte å kastrere Seth.
Seth var gift med søsteren  Nepthys.

Shu:

luftens gud, en av de to første skapergudene som ble skapt av Atum

Sobek (Suchos):

krokodillegud

Taweret (Toeris):

flodhestgudinne, gudinne for husstanden og for barnefødsler
Taweret ble påkalt av gravide kvinner i alle sosiale lag. Hun blir fremstilt som en fodhest-hunn med menneskearmer, løveben og lang krokodillehale, som er en fortsettelse av parykken hennes.

Tefnut:

fuktighetens gudinne, en av de to første skapergudene som ble skapt av Atum

Thoth:

ibisgud, baviangud, visdommens og skrivekunstens gud, budbærer-gud

Wadjyt:

kobragudinne, Nedre Egypts gudinne, beskytter av kongen

anubis.gif
Anubis

thoth.gif
Thoth

sobek.gif
Sobek

set.gif
Set

ra.gif
Ra/Re

osiris.gif
Osiris

maat.gif
Maat

isis.gif
Isis

horus.gif
Horus

hathor.gif
Hator